Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Posudek o zdravotním stavu na řidičský průkaz, zbrojní průkaz, svářečský průkaz 300,00 Kč
Aplikace očkování na vlastní žádost 120,00 Kč
Vystavení potravinářského průkazu 150,00 Kčm + ev. provedená vyšetření dle ceníku laboratoře
Potvrzení o zdravotním stavu dítěte na přihlášku do mateřské školy 100,00 Kč
Posudek o zdravotním stavu kcpřihlášce na VŠ nebo SŠ 100,00 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost 200,00 Kč
Posudek o zdravotním stavu k přihlášce na dětský tábor, sportovní a ozdravnou akci pořádané školou, plavecký a lyžařský výcvik v rámci školní výuky  

vystavený v rámci preventivní prohlídky - 100 Kč

vystavený mimo rámec preventivní prohlídky - 200 Kč

Vyšetření a vystavení potvrzení pro organizovaný sport 100,00 Kč
Omluvenka do školy vystavená mimo omluvný list nebo žákovskou knihu 50,00 Kč
Vystavení duplikátu Poukazu na odborné vyšetření - typ K, RH, Z   100,00 Kč
Cena pořízení kopie zdravotní dokumentace : 2Kč/ strana + 250 Kč/ 30 min práce lékaře
Nastřelení 1 náušnice 50,00 Kč + cena  jedné sterilní náušnice ( 110-250 Kč)
Vystavení duplikátu velkého očkovacího průkazu / platí se předem/ 300,00 Kč
Vystavení malého očkovacího průkazu 50,00 Kč
Zpráva o zdravotním stavu na vlastní žádost 200,00 Kč
Vyplnění pojistky nebo bolestného  dle náročnosti 100-300 Kč

Všechna výše uvedená potvrzení jsou dostupná 10. pracovní den po podání žádosti. V případě vašeho požadavku na kratší dobu posouzení se připočítává 100 % příslušné ceny.

Ceník je platný od 1.4.2017.