Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Posudek o zdravotním stavu na řidičský průkaz, zbrojní průkaz, svářečský průkaz 350,00 Kč
Aplikace očkování na vlastní žádost 200,00 Kč
Vystavení potravinářského průkazu 150,00 Kčm + ev. provedená vyšetření dle ceníku laboratoře
Potvrzení o zdravotním stavu dítěte na přihlášku do mateřské školy 100,00 Kč
Posudek o zdravotním stavu k přihlášce na VŠ nebo SŠ 100,00 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost 300,00 Kč
Posudek o zdravotním stavu k přihlášce na dětský tábor, sportovní a ozdravnou akci pořádané školou, plavecký a lyžařský výcvik v rámci školní výuky  

vystavený v rámci preventivní prohlídky - 200 Kč

vystavený mimo rámec preventivní prohlídky - 500 Kč

Vyšetření a vystavení potvrzení pro organizovaný sport 300,00 Kč
Omluvenka do školy vystavená mimo omluvný list nebo žákovskou knihu 50,00 Kč
Omluvenka do mateřské školy 50 Kč
Vystavení duplikátu Poukazu na odborné vyšetření - typ K, RH, Z   100,00 Kč
Cena pořízení kopie zdravotní dokumentace : 2 Kč/strana + 250 Kč/30 min. práce lékaře
Nastřelení 1 náušnice 100,00 Kč + cena jedné sterilní náušnice (115-250 Kč)
Vystavení duplikátu velkého očkovacího průkazu 600,00 Kč
Vystavení duplikátu malého očkovacího průkazu 150,00 Kč
Zpráva o zdravotním stavu na vlastní žádost 500,00 Kč
Vyplnění pojistky nebo bolestného dle náročnosti 400 Kč
Kopie tiskopisu OČR 100 Kč

Potvrzení o zdravotním stavu jsou dostupná 10. pracovní den od podání žádosti. V případě vašeho požadavku na kratší dobu se připočítává 100 % příslušné ceny.

Ceník je platný od 1. 1. 2023.